Thông tin bảng giá đất mới nhất trên địa bàn tỉnh BRVT sửa đổi bổ sung (2019-2024)

Thông tin bảng giá đất mới nhất trên địa bàn tỉnh BRVT sửa đổi bổ sung (2019-2024)

Ngày đăng: 22/12/2022

  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 25/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xem chi tiết tại đây:


  1. Quyết định 25/2022/QĐ-UBND

  https://batdongsanbaria.com/upload/filemanager/25.2022/Batdongsanbaria.com_25.2022.pdf


  2. Phụ lục Bảng giá đất Thành phố Vũng Tàu:

  https://batdongsanbaria.com/upload/filemanager/25.2022/Batdongsanbaria.com_Vungtau.pdf


  3. Phụ lục Bảng giá đất Thành phố Bà Rịa:

  https://batdongsanbaria.com/upload/filemanager/25.2022/Batdongsanbaria.com_Baria.pdf


  4. Phụ lục Bảng giá đất Thị xã Phú Mỹ:

  https://batdongsanbaria.com/upload/filemanager/25.2022/Batdongsanbaria.com_Phumy.pdf


  5. Phụ lục Bảng giá đất Huyện Châu Đức:

  https://batdongsanbaria.com/upload/filemanager/25.2022/Batdongsanbaria.com_Chauduc.pdf


  6. Phụ lục Bảng giá đất Huyện Đất Đỏ:

  https://batdongsanbaria.com/upload/filemanager/25.2022/Batdongsanbaria.com_Datdo.pdf


  7. Phụ lục Bảng giá đất Huyện Long Điền:

  https://batdongsanbaria.com/upload/filemanager/25.2022/Batdongsanbaria.com_Longdien.pdf


  8. Phụ lục Bảng giá đất Huyện Xuyên Mộc:

  https://batdongsanbaria.com/upload/filemanager/25.2022/Batdongsanbaria.com_Xuyenmoc.pdf


  9. Phụ lục Bảng giá đất Huyện Côn Đảo:

  https://batdongsanbaria.com/upload/filemanager/25.2022/Batdongsanbaria.com_Condao.pdf

  Zalo

  HOTLINE

  0254 6 529 529