Phê duyệt kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông phát triển đô thị thông minh tỉnh

Phê duyệt kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông phát triển đô thị thông minh tỉnh

Ngày đăng: 07/10/2022

  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc phê duyệt kiến trúc công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh (ĐTTM).

  Theo đó, kiến trúc ICT gồm 10 thành phần: Nền tảng ĐTTM tỉnh (SCP); nền tảng tích hợp chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa nền tảng chính quyền điện tử với nền tảng ĐTTM và các nền tảng của địa phương với địa phương; người dân, DN, cán bộ, công chức là đối tượng tham gia sử dụng các ứng dụng, dịch vụ thông minh, chính quyền điện tử; kênh giao tiếp; ứng dụng, dịch vụ ĐTTM; hạ tầng kỹ thuật công nghệ; trung tâm giám sát, điều hành ĐTTM; nguồn dữ liệu; chính quyền điện tử tỉnh và nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia.

  Quyết định này nhằm xác định các nguyên tắc, hướng dẫn để tạo lập, giải thích, phân tích và trình bày kiến trúc, giải pháp ICT cho đô thị thông minh; bảo đảm tính kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin đã và sẽ được xây dựng trong tỉnh, tránh trùng lặp, lãng phí; bảo đảm đầy đủ, thống nhất, dễ sử dụng, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

  QUANG VŨ

  Nguồn: Phê duyệt kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông phát triển đô thị thông minh tỉnh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử (baobariavungtau.com.vn)

  Zalo

  HOTLINE

  0254 6 529 529