Danh mục đầu tư công Thành Phố Bà Rịa năm 2022

Danh mục đầu tư công Thành Phố Bà Rịa năm 2022

Ngày đăng: 21/09/2022

  Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4679/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.

  Kèm theo quyết định là danh mục dự án đầu tư công năm 2022

  Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/sphere/baria/vungtau/page/xem-tin.cpx?item=6273855a8ea5cc5cc8cc2e26

  Zalo

  HOTLINE

  0254 6 529 529