Các trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán BĐS

Các trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán BĐS

Ngày đăng: 07/10/2022

  Miễn thuế thu nhập cá nhân (Thông tư 111/2013/TT-BTC): cá nhân được miễn nộp thuế trong các trường hợp sau đây:

   

  1.  Chuyển nhượng giữa người có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng,…

  Cụ thể:

  • Giữa vợ với chồng;
  • Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;
  • Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;
  • Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;
  • Bố vợ, mẹ vợ với con rể;
  • Ông nội, bà nội với cháu nội;
  • Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;
  • Anh chị em ruột với nhau.

  Ngoài ra, trường hợp BĐS tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do  phán quyết của tòa án thì việc phân chia tài sản đó thuộc diện được miễn thuế.

   

  1.  Người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

  Cá nhân được miễn phải đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

  •  Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở;
  •  Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày
  •  Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở
  Zalo

  HOTLINE

  0254 6 529 529