Pháp Lý

XÁC NHẬN SẢN XUẤT ĐẤT LÚA, NHỮNG TRƯỜNG HỢP GẶP KHÓ KHI CÔNG CHỨNG


XÁC NHẬN HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP KHI LẬP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÚA. THEO CÔNG VĂN SỐ 36 NGÀY 19/07/2019


Theo công văn Sở TNMT giao cho Sở tư pháp "khi công chứng, chứng thực hợp đồng nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ trồng lúa phải có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú về việc hộ gia đình, các nhân nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ trồng lúa đó trực tiếp sản xuất nông nghiệp và chịu trách nhiệm về việc công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật"

Phải xác nhận sản xuất tại địa phương, hoặc chuyển mục đích sử dụng sang cây lâu năm mới được chuyển nhượng QSDĐ. Quy trình sang tên có 02 cách:

Cách 01: chuyển mục đích sang cây lâu năm phần diện tích đất trồng lúa (nếu được phép), rồi tiến hành sang tên.

Cách 02: Làm đơn xác nhận trực tiếp sản xuất đất lúa.

Tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nếu có sổ đất nào còn đất lúa thì mang theo xin xác nhận của hội nông dân, cán bộ địa phương xác nhận đơn trên, kèm theo hồ sơ công chứng, thì có thể chuyển nhượng QSDĐ.

Tư vấn miễn phí: 0908.99.77.96 (A. Đạt)

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận