Pháp Lý

Không thực hiện giảm trừ 2% /năm tiền sử dụng đất đối với trả trước hạn 5 năm từ 10/12/2019Kể từ ngày 10/12/2019 khi ghi nợ tiền sử dụng rồi thanh toán trước hạn sẽ không được giảm trừ 2% / năm (5 năm là 10%)

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận