XÁC NHẬN SẢN XUẤT ĐẤT LÚA, NHỮNG TRƯỜNG HỢP GẶP KHÓ KHI CÔNG CHỨNG

XÁC NHẬN SẢN XUẤT ĐẤT LÚA, NHỮNG TRƯỜNG HỢP GẶP KHÓ KHI CÔNG CHỨNG

XÁC NHẬN HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP KHI LẬP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÚA. THEO CÔNG VĂN SỐ 36 NGÀY 19/07/2019Theo công văn Sở TNMT giao cho Sở tư pháp "khi công chứng, chứng thực hợp đồng nhận.....

Xem tiếp
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về tách thửa đất

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về tách thửa đất

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU--------Số: 18/2019/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2019  QUYẾT ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ TÁCH THỬA ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU------------ỦY BAN NHÂN DÂN.....

Xem tiếp
Không thực hiện giảm trừ 2% /năm tiền sử dụng đất đối với trả trước hạn 5 năm từ 10/12/2019

Không thực hiện giảm trừ 2% /năm tiền sử dụng đất đối với trả trước hạn 5 năm từ 10/12/2019

Kể từ ngày 10/12/2019 khi ghi nợ tiền sử dụng rồi thanh toán trước hạn sẽ không được giảm trừ 2% / năm (5 năm là 10%)..

Xem tiếp